Aktualności | 2011-05-06
Niemcy: energia z wiatru może wypełnić lukę po atomie

Niemcy: energia z wiatru może wypełnić lukę po atomie

Biorąc pod uwagę, że tylko 2% obszaru Niemiec może być wykorzystane pod inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej, Instytut Fraunhofer obliczył, że przy użyciu aktualnie dostępnej technologii można zainstalować nawet 198 GW łącznej mocy (w porównaniu do 27,2 GW osiągniętych na koniec ubiegłego roku), co zapewni roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie 390 TWh.

- Sama lądowa energetyka wiatrowa może zaspokoić 65% zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech, wynoszącego 600 TWh rocznie. Pokazuje to, że technologie odnawialne mogą z łatwością zastąpić energetykę jądrową, skoro potencjał energetyki wiatrowej w Niemczech wyraźnie przewyższa aktualny udział energetyki jądrowej w krajowym miksie energetycznym. W 2010 r. elektrownie atomowe dostarczyły tylko ok. 140 TWh energii elektrycznej do niemieckiej sieci elektroenergetycznej – podsumował Hermann Albers, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Z raportu wynika, że największy potencjał mają te landy, w których obecnie energetyka wiatrowa jest najmniej rozwinięta, np. Bawaria, gdzie roczna produkcja energii elektrycznej z wiatru mogłaby osiągnąć 80 TWh rocznie czy Badenia - Wirtembergia, która mogłaby generować 45 TWh. Obecnie ten potencjał jest w głównej mierze niewykorzystany.

Źródło:wnp.pl