Aktualności | 2011-05-04
Dofinansowania przyłączy do kanalizacji w małych gminach

Dofinansowania przyłączy do kanalizacji w małych gminach

Jego zadaniem będzie wsparcie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni i przyłączami realizowanymi przez mniejsze gminy. Budżet programu szacowany jest na 300 mln złotych. Połowa środków przeznaczona jest dla samorządów w formie bezzwrotnej, natomiast pozostałe 150 mln w ramach pożyczek. Ostatnio zostały uruchomione dwa programy pilotażowe na obszarach rzeki Rospudy i Puszczy Białowieskiej (z budżetami 21 mln i 120 mln zł). W obu przypadkach samorządy pokazały skuteczność w rozwiązywaniu problemów gospodarki wodno-ściekowej.

Dotychczas działania resortu były skierowane przede wszystkim do aglomeracji wodno-ściekowych liczących powyżej 15 tys. RLM oraz w części również aglomeracji od 2 tys. do 15 tys. RLM. Na inwestycje z tych terenów skierowana była większość pieniędzy unijnych z programów krajowych i regionalnych.

Do tej pory mniejsze samorządy z terenów wiejskich mogły głównie korzystać z PROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Źródło: www.samorząd.pap.pl