Aktualności | 2011-04-29
W OBRONIE POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH

W OBRONIE POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH

Podpisy zbierano i nadal są zbierane wszędzie a wice w miastach i wsiach, w urzędach, sklepach, na ulicy, pod kościołami. Podpisy zbierali i zbierają pracownicy lasów państwowych, jednostek wojskowych, szpitali. ministerstw, młodzież szkolna i studenci, koła Radia Maryja, koła łowieckie. niezależne organizacje pozarządowe, organizacje kombatanckie, związki zawodowe, stowarzyszenia i inni. O akcji zbierania podpisów i efektach tego zbierania informowały na bieżąco takie środki społecznego przekazu jak Radio Maryja. TV Trwam. Nasz Dziennik i Tygodnik Niedziela. Jest więc okazja podziękować i Tym co podpisali się pod protestem i Tym co zebrali podpisy i Tym co informowali o zbieraniu podpisów. Dziękujemy za to, ze w ciągu ostatnich sześciu miesięcy średnio dziennie otrzymywaliśmy ponad 5.5 tysiąca podpisów. Efekt jest w pewnym sensie zadowalający. Rząd PO-PSL udaje, że nic się nie stało i w całkowitej ciszy zmienia wieloletnią strategie finansów publicznych „zapominając" umieścić w niej zapisy z roku poprzedniego o włączeniu Polskich Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Nie oznacza to, że niebezpieczeństwo minęło. „Zapomnienie" wydaje się być bowiem działaniem celowym, gdyż równocześnie Minister Skarbu Aleksander Grad twierdzi, iż Lasy Państwowe na pewno ulegną prywatyzacji. Nie wierząc obecnej koalicji rządowej PO-PSI. widoczne tu podpisy, składamy do depozytu w Sejmie i nadal liczymy te, które zostały do nas przesłane. Każdemu zbierającemu podpisy, który na kopercie zapisał adres zwrotny, będziemy starali się oddzielnie podziękować z prośbą o pamięć o tym. że protest społeczny może okazać się skuteczny nawet dla takich rządów jak PO-PSL.

Korzystając z okazji pragniemy poinformować, że Polskie Lasy Państwowe są gwarantem bezpieczeństwa ekologicznego kraju i w żadnym wypadku nie powinny podlegać destabilizacji a dalej i prywatyzacji. Struktura organizacyjna Lasów musi i stymuluje rozwój gospodarczy terenów wiejskich i musi być wzorem dla jednoczącej się Europy. Aby to uświadomić, w dniach 2-5 maja b.r. organizujemy międzynarodowe warsztaty i konferencje na temat ..Konwencja Klimatyczna ONZ., Konwencja o Różnorodności Biologicznej ONZ i Natura 2000 szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich Europy - teoria i praktyka", gdzie rola Polskich Lasów Państwowych dla realizacji tego prawa międzynarodowego będzie szczególnie podkreślona. Prezentowane w dniu dzisiejszym podpisy oraz organizowane warsztaty i konferencja są hołdem złożonym z okazji beatyfikacji Jana Pawia II. Naszego Papieża, który mówił „Zachowajcie Polskie Lasy w niezmienionym stanie" (Watykan, kwiecień 2004.)

Pełnomocnik do spraw referendum

Prof. dr hab. Jan Szyszko