Aktualności | 2011-04-28
Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

najnowsze i planowane zmiany przepisów krajowych z zakresu bezpieczeństwa żywności,
prace Komisji Europejskiej dotyczące kierunków zmian przepisów o środkach specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
nowa żywność – zmiany przepisów unijnych i ich konsekwencje dla przedsiębiorstw,
bezpieczeństwo produktów w transporcie i magazynowaniu. Zarządzanie opakowaniami drewnianymi,
zarządzanie zmianami w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności,
zanieczyszczenia rolnicze żywności,
zastosowanie pary w przemyśle spożywczym,
eksport produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki wschodnie.

Gwarantujemy najlepszych wykładowców, między innymi: Katarzyna Poskoczym (Główny Inspektorat Sanitarny), dr Katarzyna Stoś (Instytut Żywności i Żywienia), Dominik Lisiewski (DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.), dr Jacek Postupolski (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH) oraz najbardziej aktualne informacje dotyczące urzędowej kontroli i nadzoru w przemyśle spożywczym.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.pfpz.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt: Monika Jonczak, Dyrektor ds. Marketingu

tel.: +48 22 830 70 55,
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl