Aktualności | 2011-04-20
Wielkie odliczanie do otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTER w Elblągu

Wielkie odliczanie do otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTER w Elblągu

13.02.2009 r. OPEGIEKA podpisało z Ministerstwem Gospodarki Umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 4, działanie 4.5 – „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, pn. „Rozbudowa przedsiębiorstwa OPEGIEKA – utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTER”. Łączna wartość projektu to około 16,1 mln PLN netto. Przyznane dofinansowanie na poziomie 60% kosztów kwalifikowanych stanowi wartość około 9,6 mln PLN netto.

W ramach projektu powstały:

Data Center - specjalistyczne centrum przetwarzania danych cyfrowych. Zagwarantuje ono wysoki poziom zabezpieczenia, przetwarzania, utrzymania oraz przechowywania danych.

Kancelaria Tajna - pomieszczenia do pracy na materiałach niejawnych. OPEGIEKA jest w trakcie postępowania sprawdzającego, którego efektem ma być uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli „Tajne”, „NATO SECRET” oraz „UE/EU SECRET”.

Laboratoria: kartograficzne, fotogrametryczne i ds. GIS.

Budowa GIS CENTER w Elblągu o łącznej powierzchni użytkowej 2789.3 m2 włącznie z pracami wykończeniowymi trwała dwa lata. W ramach tego projektu zostaną zatrudnione 22 nowe osoby, m.in. informatycy, analitycy i specjaliści ds. GIS. Uwieńczeniem inwestycji będzie uzyskanie statusu Centrum Badawczo – Rozwojowego akredytowanego przez Ministra Gospodarki.