Aktualności | 2011-04-20
UE ponagla Polskę w sprawie włączenia lotnictwa do ETS

UE ponagla Polskę w sprawie włączenia lotnictwa do ETS

Obecnie KE wysłała ostateczne ostrzeżenie, aby przyspieszyć prace legislacyjne. Jeżeli Polska wkrótce nie zakończenia wdrażania prawa, które włączałoby sektor lotnictwa do unijnego systemu handlu emisjami CO2 do krajowego prawa, sprawa może trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na Polskę może wtedy zostać nałożona kara finansowa. Emisja gazów cieplarnianych lotnictwa w Europie od 1990 roku wzrosła dwukrotnie. W celu ograniczenia wpływu tych emisji na środowisko, Unia Europejska postanowiła włączyć lotnictwo do europejskiego systemu handlu emisjami od 1 stycznia 2012 r. Projekt ustawy regulującej kwestie poruszone przez KE decyzją sejmowej komisji ochrony środowiska trafił 24 marca 2011 r. do podkomisji. Nowa ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Podyktowane jest to pilną koniecznością przyjęcia przepisów unijnych, tak by linie lotnicze mogły skorzystać z bezpłatnych uprawnień do emisji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna