Aktualności | 2011-04-20
Ankieta dotycząca strategii Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Ankieta dotycząca strategii Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Dlatego też, w celu sprostania nowym wyzwaniom i rozwiązania już istniejących problematycznych zagadnień niezbędne jest opracowanie strategii, która ułatwi funkcjonowanie nie tylko samemu Stowarzyszeniu, ale także całemu środowisku geodezyjnemu.

W tym celu Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwoju Stowarzyszenia przygotował specjalną ankietę, która sprecyzuje wokół jakich dziedzin i tematów Stowarzyszenie powinno skupić swoje działania. Odpowiedzi na postawione w niej pytania pozwolą wyznaczyć nowe, bieżące cele oraz opiszą stan organizacji Stowarzyszenia i oczekiwania jego członków.

Wypełnione ankiety należy przesłać drogą e-mailową na adres: wilczewski@hoga.pl lub biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Druk ankiety jest dostępny na stronie:
www.sgp.geodezja.org.pl/wydarzenia/centralne/id/61