Aktualności | 2011-04-20
Seminarium pt.: "Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników"

Seminarium pt.: "Zagrożenia elektromagnetyczne w przemyśle w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników"

Dalsze informacje:
https://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/PublishingImages/Seminarium_zagrozenia_e_m.pdf