Aktualności | 2011-04-19
Dwie polskie wędliny zarejestrowane jako "gwarantowane tradycyjne specjalności"

Dwie polskie wędliny zarejestrowane  jako "gwarantowane tradycyjne specjalności"

Zarejestrowanie tych dwóch wędlin nie uniemożliwia innym producentom wędlin posługiwania się ich nazwami, nawet jeśli nie przestrzegają oni zatwierdzonych przez Komisję specyfikacji. Producenci stosujący inne receptury nie mogą jednak używać znaku GTS. Na liście, na którą trafiły myśliwska i jałowcowa, jest już ok. 30 innych gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Więcej informacji o unijnej polityce jakości w rolnictwie i zarejestrowanych do tej pory tradycyjnych specjalnościach można uzyskać pod adresem:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm