Aktualności | 2011-04-18
Polska wódka ma szansę podbić Chiny

Polska wódka ma szansę  podbić Chiny

O potencjale wódczanego rynku świadczy żywe zainteresowanie producentów z całego świata. W tym wyścigu nie powinno zabraknąć polskich producentów, którzy mają najdłuższa tradycję wytwarzania wódki na świecie. Sięganie po zachodnie produkty spożywcze przez nowe pokolenia ludzi zamożnych staje się w Chinach modne i jest co raz częściej jednym ze sposobów potwierdzenie sukcesu i pozycji społecznej. W dużych miastach liczne są restauracje serwujące kuchnią europejską – relacjonuje Leszek Wiwała - Na wzrost popularności europejskich produktów wpływ miała także seria skandali z zatrutą żywnością, po których bezpieczeństwo stało się ważne zarówno dla konsumentów, jak i dla administracji państwowej. Pomimo tych korzystnych warunków wstępnych, zaistnienie na chińskim rynku jest jednak sporym wyzwaniem dla eksporterów.

Należy pochwalić naszych dyplomatów pracujących w Chinach, którzy bardzo angażują się w działania promocyjne naszych produktów – zaznacza Prezes ZP PPS - W ambasadzie odbyło się seminarium, którego celem było przybliżenie naszych wyrobów spirytusowych lokalnym dystrybutorom. Aby odnieść sukces w Chinach, należy spełnić kilka warunków, a wsparcie dyplomatów jest tylko jednym z nich. Największą szansę mają unikalne produkty o wysokiej jakości. Ważne jest także znalezienie odpowiedniego lokalnego partnera handlowego, niezbędnego zwłaszcza ze względu na duże różnice kulturowe. Planując ekspansję na chiński rynek, należy się także liczyć ze sporymi wydatkami, wynikającymi chociażby z trudności logistycznych. W pierwszej kolejności trzeba zmierzyć się ze znaczną ilością barier stwarzanych chociażby przez służby celne. Brakuje także doświadczonych i zaufanych pośredników. Polscy producenci napojów spirytusowych mają zatem szansę na zdobycie nowego rynku, muszą jednak być do tego doskonale przygotowani.

Źródło: ZPPPS