Aktualności | 2011-04-18
Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową w zakresie geodezji i kartografii rozstrzygnięty!

Konkurs na Najlepszą  Pracę Dyplomową w zakresie geodezji i kartografii rozstrzygnięty!

Prace dyplomowe laureatów oceniane były według kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu. Pod uwagę brano nie tylko kryterium konstrukcji pracy, szaty graficznej czy formy jej prezentacji, ale także stopień trudności poruszonego w niej zagadnienia, oryginalności rozwiązania oraz wartość naukową pracy i jej przydatność praktyczną.

Na podstawie podanych w Regulaminie wyznaczników, Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Zofii Więckowicz postanowiło przyznać:

- pierwsze miejsce Marcinowi Pisarkowi z Akademii Górniczo-Hutniczej za pracę nt. "Studia historyczne zabudowy Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz wizualizacja komputerowa projektu rekonstrukcji",

- drugie miejsce Sylwii Gdowskiej i Michałowi Kursy z Politechniki Warszawskiej za pracę pt. „System informacji przestrzennej dla Biebrzńskiego Parku Narodowego – budowa geoportalu opartego na SDI z wykorzystaniem standardów technicznych OGC”.

- trzecie miejsce Piotrowi Panasiukowi z Politechniki Warszawskiej za pracę nt. Generowanie True Ortho na podstawie katastralnych danych wektorowych 2D oraz danych obrazowych. oraz Anieli Mendeli z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pracę pt. „Program komputerowego obliczenia obserwacji względnych szczelinomierzem TM-71”.

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy uczestnictwa, natomiast najlepszym przyznano dodatkowo nagrody pieniężne.

Źródło:
www.sgp.geodezja.org.pl/wydarzenia/centralne/id/57