Aktualności | 2011-04-14
Zmaganie ze stresem w pracy

Zmaganie ze stresem w pracy

Program konferencji obejmuje:

- sesję wykładową z referatami m.in. na temat: psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy, znaczenia procesu adaptacji młodych pracowników w kształtowaniu psychospołecznych warunków pracy, kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, działalności Forum Liderów na rzecz promowania bezpieczeństwa pracy,

- sesję praktyczną poświęconą prezentacji dobrych praktyk z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych,

- dyskusję okrągłego stołu poświęconą tematyce prewencji zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy,

- sesję wykładową poświęconą prewencji wypadkowej, w tym m.in. warmińsko-mazurskiej strategii ograniczania wypadków przy pracy w latach 2011-2012.

Oprócz sesji wykładowych, prezentacji dobrych praktyk, dyskusji okrągłego stołu na temat zagrożeń psychospołecznych, organizatorzy konferencji przewidzieli wystawę stoisk firm z branży bhp, a także wizytę techniczną w przedsiębiorstwie Indykpol, podczas które zostaną zaprezentowane rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy.