Aktualności | 2011-04-14
Uciążliwość zapachowa

Uciążliwość zapachowa

W założeniach ustawy proponuje się wprowadzić pojęcie „analiza sensoryczna”, oznaczające ocenę jakości powietrza wykonaną przez urzędnika za pomocą zmysłów (węchu, wzroku oraz smaku) z zastosowaniem zespołu oceniającego oraz metod i warunków zapewniających dokładność i powtarzalność jej wyników.

Zapachy będą mierzone w czterostopniowej skali od zera do 3. Zero oznaczać ma zapach niewyczuwalny, 1 – bardzo słaby i słaby, 2 – wyraźny, 3 – mocny i bardzo mocny.
Zgodnie z założeniami Ministerstwa ma zostać stworzony system, który będzie prowadził do wymuszenia działań ograniczających przykre zapachy z danego przedsiębiorstwa. Sposób redukcji nieprzyjemnych zapachów ma się odbywać w drodze negocjacji z przedsiębiorcami.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna