Aktualności | 2011-04-13
Bezpieczeństwo powodziowe - uwzględniajmy geologię

Bezpieczeństwo powodziowe - uwzględniajmy geologię

- Uwzględnienie uwarunkowań geologicznych jest kluczowe dla planowania przestrzennego, gospodarki i infrastruktury – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. – Zawarte porozumienie to sojusz nauki i praktyki w służbie społeczeństwa – dodał. Współpraca zakłada m.in.: wspólne opracowanie rozwiązań zmniejszających zagrożenie powodziowe, szczególnie na odcinku Wisły i Bugu, badania wytrzymałości budowli hydrotechnicznych (w tym wałów przeciwpowodziowych), prowadzenie szkoleń dla powiatów na temat wykorzystania lokalnych zabiegów geologicznych oraz podniesienie geoturystycznej atrakcyjności Mazowsza. – Porozumienie pozwoli skorzystać z wiedzy ekspertów w ramach zarządzania kryzysowego i lepszym rozumieniu uwarunkowań środowiska – podsumował wojewoda mazowiecki.

Informacja
Rzecznika Prasowego
Wojewody Mazowieckiego