Aktualności | 2011-04-13
Biogazownia w każdej gminie

Biogazownia w każdej gminie

Przed rokiem 2020 musimy osiągnąć poziom 15% produkcji zielonej energii. Rządowy raport, określający plany rozwoju produkcji energii z odnawialnych źródeł 2010 – 2019, zakłada spełnienie tego wymogu rok wcześniej. Opiera się na rozwoju dwóch rodzajów czystej energii: wykorzystującej wiatr oraz biomasy. Zainteresowanie budową ferm wiatrowych jest duże, natomiast w przypadku biogazowni jest znacznie mniejsze.

Ministerstwo Gospodarki zakłada zbudowanie biogazowni w każdej gminie. Obecnie w Polsce działa ich 13 o łącznej mocy 9,3 MW, a kolejnych 9 jest budowanych. Wykonanie planu wydaje się jednak niewykonalne. Aby plan został zrealizowany, w ciągu 7 lat musiałoby powstać ponad 2,4 tys. biogazowni.

Zgodnie z wymogami pakietu klimatycznego kraje, które przekraczają limity emisji dwutlenku węgla, będą płacić wielomiliardowe kary. Zielona energia jest więc sposobem na ich uniknięcie.

Więcej: „Dziennik Gazeta Prawna