Aktualności | 2011-04-11
Podsumowanie projektu Zainspiruj się!

Podsumowanie projektu Zainspiruj się!

Działalność Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w znacznym stopniu pokrywa się z celami realizowanymi przez Głównego Geodetę Kraju, związanymi z wdrożeniem w naszym kraju Dyrektywy INSPIRE. Do najważniejszych zadań należy obecnie popularyzacja wiedzy o infrastrukturze informacji przestrzennej i możliwościach wykorzystania technologii geoinformacyjnych w gminach, zwłaszcza w zadaniach pracowników merytorycznych zajmujących się ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. – podkreślał Jacek Jarząbek - Wiceprezes GUGiK otwierający konferencję. W swoim wystąpieniu przedstawił także zadania samorządów związane z tworzeniem Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Sposoby dostępu do podstawowych informacji zgromadzonych w bazach danych przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną zaprezentował Jerzy Zieliński - Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografiii Systemów Informacji Geograficznej GUGiK. W trakcie przerw uczestnicy obrad mogli na stoisku GUGiK osobiście sprawdzić możliwości serwisu Geoportal.gov.pl. Oprócz pokazu serwisu Geoportal.gov.pl, zaprezentowano projekty: GBDOT, TERYT 2, ISOK oraz POKL INSPIRE realizowane przez GUGiK.

W trakcie pierwszej części obrad wręczono nagrody samorządom, które uzyskały najwyższe oceny w konkursie „Geoinformacja w praktyce - Akademia INSPIRE”. Wyróżnienia otrzymały gmina Zagórz (woj. podkarpackie) oraz miasto Gorzów Wielkopolski. Pierwsze miejsce w konkursie zajęły Bolesławiec oraz gmina Tworóg (woj. śląskie). Nagrody Wręczyli: Jacek Jarząbek - Wiceprezes GUGiK, Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Dariusz Cieśla - Intergraph Polska oraz Katarzyna Pakuła – Kwiecińska – Redaktor Naczelny miesięcznika Geodeta.

W programie obrad znalazły się prezentacje omawiające przykłady wykorzystania geoinformacji w praktyce. Możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania geoinformacji - projekt POKL przedstawiła Ewa Wysocka - Radca Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Doświadczenia związane z realizacją projektu Akademia INSPIRE zrelacjonowała - Monika Rusztecka – kierownik projektu Centrum UNEP GRID. Przykłady działań norweskich samorządów w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z geoinformacją przedstawiła Tore Bø, Statens Kartverk (Norweska Agencja Geodezyjno-Kartograficzna).

Obrady zakończył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, GDOŚ, GUGiK, oraz firm branży geodezyjnej. Uczestnicy panelu dyskutowali na temat dostępności danych tematycznych z załączników Dyrektywy INSPIRE oraz usprawnieniu mechanizmów współpracy pomiędzy instytucjami wdrażającymi infrastrukturę informacji przestrzennej.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/zainspiruj-sie-!-podsumowanie-projektu