Aktualności | 2011-04-08
Przetarg dotyczący lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce rozstrzygnięty

Przetarg dotyczący lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce rozstrzygnięty

Celem prac jest zebranie kompletu danych charakteryzujących młodą aktywność geodynamiczną Polski oraz wypracowanie metod ich spójnej interpretacji dla oceny bezpieczeństwa lokalizacji elektrowni jądrowych. Wyniki analiz szczegółowych posłużą do oceny bezpieczeństwa geodynamicznego trzech potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych wskazanych przez Ministerstwo Środowiska oraz do projektowania bezpiecznej konstrukcji elektrowni jądrowej. Analizy przeglądowe będą przydatne do wstępnej oceny bezpieczeństwa lokalizacji wszelkich dużych inwestycji budowlanych w Polsce, w tym elektrowni jądrowych. Przewiduje się, że wyniki opracowania zostaną udostępnione w Internecie, poszerzając bazę numerycznych opracowań kartograficznych IKAR.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na siedem zadań ujętych w trzy bloki tematyczne:

Blok I – zebranie i opracowanie danych koniecznych do określenia zagrożenia geodynamicznego dla trzech potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych, które zostały wskazane przez Ministerstwo Środowiska,

Blok II – zebranie i opracowanie danych koniecznych do oszacowania zagrożenia geodynamicznego dla obszaru całej Polski,

Blok III – opracowanie metodologii i ocena ryzyka geodynamicznego dla trzech potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych i dla całego kraju oraz systematyzacja i udostępnienie wyników w formie elektronicznej.

Zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie uczestniczył w realizacji trzech zadań w ramach bloku II i III: w opracowaniu warstw informacyjnych dla obszaru Polski w formacie GIS, opracowaniu metodyki i analizie zagrożenia geodynamicznego dla trzech potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych oraz opracowaniu metodyki i kategoryzacji zagrożenia geodynamicznego dla obszaru Polski.

Uniwersytet Przyrodniczy reprezentuje w konsorcjum prof. Bernard Kontny, a prace naukowe w ramach tych zadań będzie wykonywał zespół Instytutu Geodezji i Geoinformatyki z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Źródło:
http://www.up.wroc.pl/aktualnosci/13940/gdzie_wybudowac_elektrownie_jadrowe.html