Aktualności | 2011-04-06
Rząd da miliony złotych na polskie nasiona

Rząd da miliony złotych na polskie nasiona

W projekcie znalazły się także przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych. Ponadto ustawa ta określa zasady etykietowania i oznaczania wspomnianego wcześniej materiału, a także reguluje obrót tym materiałem i jego kontrolę.

Celem projektu jest dostosowanie przepisów polskich do unijnych. Ma on obowiązywać po 30 dniach od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw