Aktualności | 2011-04-04
Energetyczne priorytety Polski na Prezydencję

Energetyczne priorytety Polski na Prezydencję

Kolejnym postulatem Polski jest poszerzenie i wzmocnienie Wspólnoty – poprzez włączenie Gruzji i Turcji. UE powinna również przekonać państwa trzecie (będące stronami Traktatu Wspólnoty Energetycznej) do szybkiego wdrożenia prawa unijnego. Polska chciałaby również podjąć temat globalizacji Traktatu ws. Karty Energetycznej.

Źródło: www.mg.gov.pl