Aktualności | 2011-04-03
Ocena ryzyka zawodowego - warsztaty dla specjalistów

Ocena ryzyka zawodowego - warsztaty dla specjalistów

Warsztaty odbywają się pod patronatem miesięcznika Atest – Ochrona Pracy. Więcej informacji na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
http://www.ospsbhp.com.pl