Aktualności | 2011-03-31
Produkcja puszek do napojów wzrasta

Produkcja puszek do napojów wzrasta

W roku 2010 polski rynek był stabilny, sprzedano wtedy 4,36 mld puszek do napojów, co, w porównaniu z rokiem 2009, oznaczało niewielki wzrost wynoszący 0,7%.

Głównym segmentem rynku, na potrzeby, którego produkuje się puszki, jest rynek piwa, gdzie w roku 2010 sprzedaż zwiększyła się o 1,2%. Natomiast sprzedaż puszek do napojów bezalkoholowych nieco spadła, wynosząc w tym samym okresie -1,5%.

W kategorii napojów bezalkoholowych, w całej Europie odnotowano wzrost rzędu 7,5% w ujęciu rocznym, co oznaczało sprzedaż w wysokości 26,4 mld puszek. Wzrost odnotowany na rynku wynosił 3,2%, lub, innymi słowy, 27,7 mld puszek. Krajami warunkującymi wzrost sprzedaży puszek na rynku napojów bezalkoholowych były Austria, Wielka Brytania, Skandynawia, Niemcy, Turcja oraz Wspólnota Niepodległych Państw, natomiast w przypadku rynku piwa, do wzrostu przyczyniły się Skandynawia, Francja oraz Niemcy. Duże ożywienie rynku było również skutkiem powstania nowych linii rozlewniczych we Francji i Skandynawii. Jeśli natomiast chodzi o rynek napojów energetycznych, to kontynuuje on intensywny wzrost w całej Europie.

Źródło: Informacja prasowa Ball Packaging Europe