Aktualności | 2011-03-31
Posiedzenie Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody

Posiedzenie Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody

- Prawo unijne w gospodarce wodnej - Leszek Karwowski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
- Systemy melioracyjne a wdrażanie dyrektyw unijnych - prof. Edward Pierzgalski.