Aktualności | 2011-03-31
Pomorski projekt norweski zakończony

Pomorski projekt norweski zakończony

Podsumowywany projekt współfinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Swoim zasięgiem objął 16 powiatów i kosztował ponad 7,6 mln zł, z których ponad 5,560 mln zł wyłożyły Norwegia, Islandia i Lichtenstein, 1,284 mln zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i budżetu marszałkowskiego, a pozostałe 784 tysiące zł od zaangażowanych w projekt miasta i powiatów.

W ramach informatyzacji zeskanowano prawie 20% zasobu czyli 11 tys. map i 1,2 mln dokumentów. Każdy dokument opisano metadanymi. Przy realizacji projektu wraz z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii opracowano także projekt standardu gromadzenia, udostępniania i wymiany dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego przez Internet.

Według planów, już od maja będzie działał jednolity system informatyczny, który obejmie zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych, zamawianie materiałów geodezyjnych w ośrodkach, wydawanie dokumentów z EGiB, przeglądanie i przeszukiwanie zasobu, a także komunikację z ośrodkiem.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/informatyzacja-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-oraz-opracowanie-systemu-organizacji,-zarzadzania-i-udostepniania-przez-internet