Aktualności | 2011-03-30
Na świecie przybywa żywności genetycznie modyfikowanej

Na świecie przybywa żywności genetycznie modyfikowanej

Jak wynika z raportu organizacji, uprawą GMO są przede wszystkim zainteresowani właściciele małych i niezamożnych gospodarstw z krajów rozwijających się. To ok. 90 % wszystkich rolników uprawiających rośliny genetycznie modyfikowane.
Pierwsze rośliny genetycznie modyfikowane zostały zasadzone komercyjnie w 1996 roku. Rekordowy, bo 87-krotny wzrost areału upraw, jak pokazuje raport, spowodował, że jest to najszybciej rozwijającą się technologia w historii rolnictwa. W 1996 roku uprawy GMO zajmowały 1,7 mln ha. Od tego czasu co roku wzrost powierzchni upraw GMO był przeważnie dwucyfrowy.

W Unii Europejskiej dopuszczone do uprawy są dwie rośliny genetycznie zmodyfikowane: kukurydza z genem Bt oraz ziemniak Amflora. Są one uprawiane w ośmiu krajach członkowskich. Są to: Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia i Szwecja. Według szacunków kukurydza GMO rośnie w Europie na powierzchni ponad 91 tys. hektarów, w czego w naszym kraju ok. 3 tys. ha.

Jak podaje ISAAA, w 2010 roku wzrosła z 25 do 29 liczba krajów, w których są uprawiane rośliny GMO. I ten trend jest zwyżkowy.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, www.gazeta.pl)