Aktualności | 2011-03-30
Ceny zbóż rok do roku - analiza GUS

Ceny zbóż rok do roku - analiza GUS

Obecne ceny zbóż są aż o kilkadziesiąt procent wyższe niż przed rokiem. W porównaniu do lutego 2010 r. ceny skupu pszenicy były wyższe o 96%, zaś na targowiskach o 73%. Jeszcze wyżej podskoczyły ceny żyta. Cena w skupie wzrosła o 139%, a na targowiskach o ok. 89%, natomiast jęczmienia o prawie 81% i o ponad 78%, pszenżyta o prawie 106% i 88%, a owsa o 181% i o ok. 82%.

Import i eksport maleją. Od lipca do grudnia 2010 roku zaimportowano ok. 1407 tys. ton zbóż. Jest to o ok. 21% mniej niż rok wcześniej. Zmalał także eksport. Z naszego kraju wyjechało ok. 2485 tys. ton, czyli o ok. 24% mniej niż rok wcześniej. W 2010 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła ok. 1079 tys. ton i była niższa niż rok wcześniej o 399 tys. ton, tj. o ok. 27%.

(Źródło: GUS)