Aktualności | 2011-03-28
LAFARGE WSPIERA RENOWACJĘ PARKU KADZIELNIA W KIELCACH

LAFARGE WSPIERA RENOWACJĘ  PARKU KADZIELNIA W KIELCACH

Po ponad 200 latach działalności górniczej teren objęto ochroną, utworzono rezerwat przyrody nieożywionej Park Kadzielnia. Obszar ten stał się niezwykle atrakcyjny pod względem naukowym, dydaktycznym, krajobrazowym i rekreacyjnym. W obrębie części wyrobiska w roku 1971 wybudowano amfiteatr, który został całkowicie zmodernizowany w 2010 r.

Kadzielnia jest jednym z najważniejszych stanowisk występowania zjawisk krasowych w Górach Świętokrzyskich. W rezerwacie i jego bezpośrednim otoczeniu udokumentowano łącznie 25 jaskiń. Inicjatywa połączenia jaskiń na ścianie wschodniej wyrobiska: Prochowni, Szczeliny i Jaskini Odkrywców pozwoliła na udostępnienie ich turystom. Stworzenie na Kadzielni podziemnej trasy turystycznej umożliwi zwiększenie atrakcyjności geoturystycznej tego miejsca jako obiektu na szlaku geologicznym wiodącym przez kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej.

Przy projekcie renowacji jaskiń Lafarge współpracuje z jednostką budżetową Geopark Kielce, utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kielcach. Geopark Kielce ma na celu stymulowanie wzrostu gospodarki poprzez właściwie wykorzystanie walorów przyrodniczych Kielc, a w szczególności rezerwatów geologicznych istniejących na terenie miasta.

Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cementu, betonu i kruszyw oraz gipsu. Lafarge zatrudnia na świecie 78.000 pracowników w 78 krajach. W Polsce Lafarge działa od 1995 roku w branży produkcji: cementu, betonu, kruszyw i płyt kartonowo-gipsowych.