Aktualności | 2011-03-24
Planowane zmiany

Planowane zmiany

Pracownicy Centralnego Ośrodka poinformowali zebranych o zmianach dotyczących funkcjonowania Centralnego Ośrodka, a wynikających ze zmiany formy organizacyjno-prawnej (Agencja Wykonawcza) oraz o zaawansowaniu prac i przewidywanych zmianach w zakresie trybu badań i rejestracji odmian w Polsce w świetle projektu nowej ustawy o nasiennictwie. Przedstawiono również założenia do zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Przedstawiono też zmiany w krajowym rejestrze i księdze ochrony wyłącznego prawa w roku 2011 na tle roku 2010 oraz realizację badań OWT, rejestrowych WGO i porejestrowych w roku 2010 oraz planowane zmiany w roku 2011.