Aktualności | 2011-03-23
Bezpieczne miejsce pracy

Bezpieczne miejsce pracy

W działania kampanii włączyło się wiele instytucji i przedsiębiorstw, m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz branżowe media zajmujące się tematyką bezpieczeństwa pracy.

Pierwszym przedsięwzięciem kampanii był konkurs na plakat kampanii dla górników i członków ich rodzin. Konkurs został ogłoszony pod koniec 2010 r. Pierwszą nagrodę za pracę „Bądź odpowiedzialny za siebie i za tych, których kochasz” otrzymał Paweł Pośpiech, 20-letni student Politechniki Śląskiej, syn górnika z kopalni „Wujek”. Drugą nagrodę przyznano Maciejowi Kądzielawie za pracę „Omijając zabezpieczenia narażasz siebie i innych”, trzecią Kazimierzowi Strojeckiemu za pracę „BHP – możesz tylko zyskać”. Laureaci drugiej i trzeciej nagrody pracują w KWK „Wujek”.