Aktualności | 2011-03-22
Energia z odpadów

Energia z odpadów

Umowa na termiczne przetwarzanie odpadów została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instalacje będą obsługiwać ok. 750 tys. mieszkańców Bydgoszczy, Torunia oraz okolicznych gmin wchodzących w skład obszaru metropolitalnego. Projekt przyczyni się także do zmniejszenia liczby wysypisk na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, a tym samym do obniżenia poziomu składowania odpadów. W ramach projektu zostaną wybudowane: Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Bydgoszczy, kompostownia w Bydgoszczy i stacja przeładunkowa w Toruniu. Całkowity koszt projektu to 619 mln zł. Prawie 340 mln zł unijnego dofinansowania przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę na termiczne przetwarzanie odpadów została podpisana w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych POIiŚ.

Źródło:
www.nfosigw.gov.pl