Aktualności | 2011-03-22
Trzeci Kongres Katastralny w Warszawie

Trzeci Kongres Katastralny w Warszawie

Organizatorzy: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główny Urząd Geodezji i Kartografii - serdecznie zapraszają wszystkich, którzy zainteresowani są katastrem, a zwłaszcza następującymi zagadnieniami:

* Przyszłość Katastru (Kataster 2014plus)
* Reformy katastralne w skali lokalnej i globalnej – integracja części technicznej i prawnej katastru
* Kataster a zarządzanie kryzysowe (katastrofy środowiskowe, ekologiczne, powodzie, osuwiska)
* Kataster w Unii Europejskiej

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Katastralny odbył się w dniach od 17 do 20 listopada 1998 r. w Warszawie. Kongres odbywał się pod patronatem Premiera Rządu Polskiego, Pana Jerzego Buzka, pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz przy współpracy Komisji 7 FIG odpowiedzialnej za sprawy katastru i gospodarki gruntami. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, a współorganizatorami były: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Finansów. Tematem Kongresu była prezentacja systemów katastralnych i problematyka powiązana z katastrem na całym świecie. Pierwszy Kongres umożliwił specjalistom z zakresu katastru z 19 Krajów wymianę doświadczeń, rozpatrzenie światowych trendów w dziedzinie katastru, a także dokonanie przeglądu bieżącego rozwoju infrastruktury katastralnej w Polsce. W następstwie obrad - mając na względzie założone cele Kongresu, a więc zaprezentowanie w sposób ujednolicony i porównywalny systemów katastralnych i związanych z nimi problemów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na doświadczenia i potrzeby Europy Środkowej i Wschodniej, z wyraźnym ukierunkowaniem na sytuację i proponowany kształt katastru w Polsce - powstała Rezolucja Warszawska (więcej szczegółów na temat Rezolucji na stronie: www.congress.sgp.geodezja.org.pl/file/Rezolucja_Warszawska_1998-tekst_Polski.pdf).

Drugi Międzynarodowy Kongres Katastralny odbywał się w dniach od 19 do 21 września 2003 roku w Krakowie. Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz przy współpracy Komisji 7 FIG odpowiedzialnej za sprawy katastru i gospodarki gruntami. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, a Współorganizatorem był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Hasłem Kongresu było: „Wiarygodny kataster w służbie obywateli i instytucji”.

Więcej szczegółów na stronie poświęconej Kongresowi:
http://www.congress.sgp.geodezja.org.pl/