Aktualności | 2011-03-21
Od 18 marca obowiązuje nowe PRAWO WODNE

Od 18 marca obowiązuje nowe PRAWO WODNE

Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie, wynikające z Dyrektywy Powodziowej, polegają na konieczności opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (22.12.2011 r.), map zagrożenia i ryzyka powodziowego (22,12,2013 r.), koordynacji działań we wspólnie zarządzanych dorzeczach międzynarodowych, a także opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym (22.12.2015 r.) i zapewnienie szerokiego procesu konsultacji społecznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Informacja KZGW