Aktualności | 2011-03-21
Dzień Informacyjny LIFE+

Dzień  Informacyjny LIFE+

Dzień Informacyjny LIFE+ będzie wydarzeniem skupiającym zarówno podmioty zainteresowane wnioskowaniem do LIFE+ jak i beneficjentów tego programu. W trakcie spotkania zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat aplikowania o środki LIFE+ w 2011 roku, a także praktyczne wskazówki od wnioskodawców, którzy z sukcesem składali wnioski do LIFE+. Udział w spotkaniu umożliwi, zatem, zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej możliwości dofinansowania przedsięwzięcia, aplikowania oraz realizacji projektów LIFE+.

Podczas Dnia Informacyjnego LIFE+ zaplanowane zostały wystąpienia trzech Beneficjentów LIFE+. Prelegenci podzielą się doświadczeniami związanymi z pisaniem wniosku i realizacją przedsięwzięcia w ramach każdego z trzech komponentów LIFE+. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również pozostali Beneficjenci LIFE+ w Polsce. Przedstawiciele tych projektów będą mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesyłać do dnia 20 marca 2011 roku.

Więcej informacji na:
www.nfosigw.gov.pl