Aktualności | 2011-03-18
Polski system handlu emisjami CO2 odblokowany

Polski system handlu emisjami CO2 odblokowany

Po przeanalizowaniu raportów krajowych rejestrów dotyczących ich zabezpieczeń, Komisja Europejska potwierdziła, że Polska stosuje odpowiednio wysokie standardy zabezpieczeń w zakresie prowadzenia Rejestru. Decyzja o przywróceniu jego pełnej operacyjności oznacza, że transakcje wykonywane za jego pośrednictwem są przeprowadzane w bezpieczny sposób.

19 stycznia br. zawieszono możliwość wykonywania transakcji uprawnieniami do emisji CO2 w systemie europejskim. Tymczasowy środek zapobiegawczy został wprowadzony przez Komisję Europejską w związku z powtarzającymi się w ostatnich miesiącach próbami ataków na rejestry wspólnotowe. Po doniesieniach o próbach ataków na rejestry państw członkowskich także Polska zapobiegawczo zamknęła swój, mimo że w polskim rejestrze nie stwierdzono żadnego przypadku kradzieży jednostek.

Źródło: www.mos.gov.pl