Aktualności | 2011-03-18
Problemy geodezyjne i formalno - prawne przy projektowaniu i budowie dróg oraz linii kolejowych

Problemy geodezyjne i formalno - prawne przy projektowaniu i budowie dróg oraz linii kolejowych

- wymagania drogowców oraz ich uwagi pod adresem geodetów i rzeczoznawców majątkowych – prelegent w trakcie uzgodnień,
- problemy geodezyjno – prawne do rozwiązania na terenach kolejowych – prelegent w trakcie uzgodnień,
- dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna niezbędna do wydawania decyzji ZRID i decyzji kolejowych - mgr inż. Bogdan Grzechnik,
- porządkowanie stanów prawnych pasów drogowych i kolejowych po wydaniu decyzji ZRID i decyzji kolejowych – mgr inż. Zenon Marzec,
- problemy związane z porządkowaniem stanu prawnego istniejących dróg - mgr inż. Zenon Marzec,
- wybrane zagadnienia dotyczące wyceny nieruchomości pod inwestycje liniowe i problemy związane z wypłatą odszkodowań - mgr inż. Bogdan Grzechnik.

Więcej szczegółów na stronie: www.gig.org.pl