Aktualności | 2011-03-17
XI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

XI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

Komisja Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych ds. Promocji i Techniki przygotowuje program bloku festiwalowego Technika i technologia. W pracach tej komisji bierze udział również przedstawiciel Stowarzyszenia Włókienników Polskich dr inż. Zdzisław Czaplicki. Prezentacja osiągnięć technicznych i naukowych łódzkich placówek odbędzie się w dniu 12 kwietnia, w sali konferencyjnej NOT, plac Komuny Paryskiej 5A, wstęp wolny. Prezentacja referatów będzie się odbywać według poniższego harmonogramu:

godz. 10:00 – 10:30, Zdzisław Czaplicki: ”Polskie wynalazki z zakresu włókiennictwa nagrodzone na światowych wystawach w 2010 roku. Stowarzyszenie Włókienników Polskich.

godz. 10:30 – 11:00, E. Obersztyn, K. Fortuniak, K. Czerwiński: ”Zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta na Euro 2012”. Stowarzyszenie Włókienników Polskich (Moratex).

godz. 11:00 – 11:30, Tomasz Czaiński: ”Efektywne mikroorganizmy w ochronie środowiska”. Stowarzyszenie Włókienników Polskich.

godz. 11:40 – 12:10, Bogumił Gajdzicki: ”Odzież – oznaczenia informujące o bezpieczeństwie użytkowania”. Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów.

godz. 12:10 – 12:40, Magdalena Lasoń – Rydel: ”Badanie produktów rynkowych pod kątem obecności substancji niebezpiecznych”. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.