Aktualności | 2011-03-17
Szkolenia dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych

Szkolenia dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych

W najbliższym czasie, w Katowicach, w Krakowie i we Wrocławiu, odbędą się następujące szkolenia:

KATOWICE:

* sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków
* stan prawny nieruchomości w świetle prawa
* aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w teorii i praktyce
* prywatyzacja mieszkaniowego zasobu komunalnego - podstawy prawne oraz praktyka (z uwzględnieniem najnowszych zmian)
* praktyczne zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w organach administracji publicznej
* planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce orzeczniczej organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych
* negocjacje w biznesie
* czytanie map w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości
* za co trafisz do kozy
* prawidłowa umowa pośrednictwa, czyli rozpoczęcie efektywnej pracy
* formy zbywania nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego
* prawo spadkowe i regulowanie stanów prawnych nieruchomości

KRAKÓW:

* stan prawny nieruchomości w świetle prawa aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w teorii i praktyce
* prywatyzacja mieszkaniowego zasobu komunalnego - podstawy prawne oraz praktyka (z uwzględnieniem najnowszych zmian)
* praktyczne zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w organach administracji publicznej
* planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce orzeczniczej organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych
* negocjacje w biznesie
* czytanie map w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości
* prawidłowa umowa pośrednictwa, czyli rozpoczęcie efektywnej pracy
* formy zbywania nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego
* prawo spadkowe i regulowanie stanów prawnych nieruchomości

WROCŁAW:

* prawidłowa umowa pośrednictwa, czyli rozpoczęcie efektywnej pracy
* stan prawny nieruchomości w świetle prawa
* aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w teorii i praktyce
* prywatyzacja mieszkaniowego zasobu komunalnego - podstawy prawne oraz praktyka (z uwzględnieniem najnowszych zmian)
* praktyczne zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w organach administracji publicznej
* planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce orzeczniczej organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych
* negocjacje w biznesie
* czytanie map w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości
* formy zbywania nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego
* prawo spadkowe i regulowanie stanów prawnych nieruchomości

Szczegóły na stronie:
www.ign.org.pl/edukacja/aktualne-szkolenia