Aktualności | 2011-03-16
Promocja polskich produktów szansą dla polskich producentów

Promocja polskich produktów szansą dla polskich producentów

UPEMI podjęło dyskusję związaną z nagłą potrzebą budowy spójnego wizerunku polskiej żywności oraz stale rosnącej potrzeby jej promocji. Wiesław Różański - prezes UPEMI, zwrócił uwagę na obecnie panujący system oceny i przyznawania środków na kampanie promocji żywności, który posiada wiele barier między innymi długotrwałość procedury aplikowania o środki. Stworzenie jednego, spójnego systemu obejmującego wszystkie grupy produktów spożywczych to krok w kierunku ujednolicenia oraz umocnienia pozycji Polski na rynku światowym.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę, że obowiązujące krajowe systemy jakości prowadzą do dużego rozproszenia, a najważniejsze jest to by utworzyć jeden system obowiązujący dla wszystkich grup produktów spożywczych”- zaznaczył Wiesław Różański.