Aktualności | 2011-03-16
Narada WINGiK

Narada WINGiK

W trakcie spotkania omówione zostały następujące tematy:

- projekt systemu monitorowania jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz przebiegu modernizacji tej ewidencji,
- sprawozdania statystyczne GUGiK 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 – zasady sporządzania tych sprawozdań,
- Projekt TERYT 2 – główne cele projektu oraz nadzór nad realizacją zamówienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotyczącego pozyskania i weryfikacji danych o granicach jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- Instrukcja kancelaryjna – jej niedostosowanie do zakresu zadań realizowanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego poparli projekt systemu monitorowania jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz przebiegu modernizacji tej ewidencji, który tworzony będzie w oparciu o katalog metadanych opisujących poszczególne obręby ewidencyjne. W trakcie narady przedstawiciele GUGIK odnieśli się także do pytań skierowanych do GUGiK przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa wielkopolskiego odnoszących się do procedur aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Przedmiotem dyskusji był także zakres uprawnień kontrolnych WINGiK.

Źródło:
www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/narada-wingik