Aktualności | 2011-03-16
Turysta szybciej dowie się o jakości wody

Turysta szybciej dowie się o jakości wody

Profilem wody w kąpielisku są wszelkie informacje dotyczące jej czystości oraz cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych. Konieczność jego sporządzenia wprowadziła nowelizacja prawa wodnego, która zaczęła obowiązywać w lipcu 2010 roku. Zgodnie z tymi przepisami sporządzenie profilu wody w kąpielisku jest jednym z wymogów, którego spełnienie pozwala zamieścić dane miejsce w gminnym wykazie kąpielisk.

Rozporządzenie określa, że aktualizacji profilu wody należy dokonać raz na cztery lata, jeżeli woda w kąpielisku została oceniona jako dobra. Częstotliwość tego obowiązku wzrasta, im woda jest gorszej jakości. Dlatego raz na trzy lata trzeba dokonać aktualizacji w przypadku kąpielisk z wodą o ocenie dostatecznej. Te, które uzyskały niższą ocenę, muszą aktualizować profil wody co dwa lata. W przypadku gdy woda została oceniona jako doskonała, konieczność aktualizacji profilu pojawi się dopiero, gdy jej jakość spadnie do poziomu ocenianego jako dobry lub niżej.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne kąpieliska muszą być skontrolowane przynajmniej cztery razy w sezonie kąpielowym.

Wprowadzenie profili wody w kąpieliskach ma być źródłem informacji dla turystów i jakości wody. W ten sposób łatwiej będą mogli podjąć decyzję, gdzie spędzać urlop nad wodą.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra środowiska z 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U. nr 36, poz. 191).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna