Aktualności | 2011-03-14
Mlekovita nagrodzona przez Urząd Dozoru Technicznego

Mlekovita nagrodzona przez Urząd Dozoru Technicznego

Jest to o tyle istotne, że Mlekovita to bez wątpienia lider innowacji w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, rozwijający biznes m.in. poprzez inwestycje.

W okresie ubiegłych trzech lat, co roku uruchamia nowe fabryki: w 2009 roku Fabrykę Mleka, w 2010 roku Fabrykę Konfekcjonowania Sera, a już w 2011 roku Fabrykę Produktów Fermentowanych w zakładzie w Wysokiem Mazowieckiem.

W roku 2011 na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 80 mln zł. Są to inwestycje w rozwój bazy produkcyjnej i produktowej, handel hurtowy i detaliczny, ochronę środowiska naturalnego i infrastrukturę wewnętrzną.

W zakresie inwestycji w rozwój bazy produkcyjnej i produktowej zaplanowano: uruchomienie 2 nowych Fabryk Produktów Fermentowanych w Wysokiem Mazowieckiem i w Lubawie, zwiększenie o 50% zdolności produkcyjnych w Fabryce Maseł i Produktów Tłuszczowych, zwiększenie zdolności przerobowych w nowej Fabryce Konfekcjonowania Sera poprzez zakup nowych linii pakujących do 240 ton/ dobę.

Aby lepiej chronić środowisko naturalne Mlekovita zainwestuje także w technikę związaną z modernizacją instalacji amoniakalnej oraz zaprojektowanie, wybudowanie i rozruch elektrociepłowni na gaz ziemny.

Planowana jest także rozbudowa infrastruktury wewnętrznej o nowe obiekty magazynowe, a także modernizacja sieci informatycznej.