Aktualności | 2011-03-09
Paliwo kupimy z Chin?

Paliwo kupimy z Chin?

W ramach zobowiązań ekologicznych do 2020 roku założono osiągnięcie kilku celów, m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % zwiększenie o 20 % udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie zużycia energii (dla Polski ten cel to 15 %) a także zwiększenie efektywności energetycznej.

Zdaniem Krzysztofa Romaniuka, dyrektora ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, wprowadzanie wymagań pakietu oznacza ryzyko przeniesienia produkcji paliw poza granice UE do miejsc, gdzie wymagania redukcji emisji gazów są niższe i tym samym niższe są tam koszty produkcji paliw. Grozi to importem paliw z krajów takich jak Rosja czy z Bliskiego Wschodu, gdzie produkcja jest tańsza właśnie z powodu braku wymagań emisyjnych przy produkcji.

Nie maleje zainteresowanie instalacjami do wychwytu CO2. Z informacji przekazanej członkom sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej przez Janusza Zaleskiego, wiceministra środowiska, podziemne składowanie CO2 jest realizowane dotychczas w pilotażowych instalacjach, a dla całego projektu opracowywane są przepisy, które umożliwią wtłaczanie CO2 pod ziemię.

Źródło: Nasz Dziennik