Aktualności | 2011-03-06
Geomatyka w Lasach Państwowych

Geomatyka w Lasach Państwowych

Publikacja wydana została przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych PGL LP. Nie jest przewidziana do sprzedaży detalicznej, ale pewna część nakładu trafiła na uczelnie leśne, do IBL, do uczestników V Konferencji SIP w LP (Rogów 2010) oraz do BULiGL.

Podobnie jak jej poprzedniczka, jest to praca zbiorowa. Dwadzieścia rozdziałów napisanych zostało przez 24 autorów, którzy reprezentują świat leśnej geomatyki i wywodzą się z jednostek Lasów Państwowych, instytucji naukowych oraz firm komercyjnych związanych z Lasami Państwowymi.

Ponieważ publikacja w założeniach nosić ma charakter podręcznika pogłębiającego wiedzę geomatyczną pracowników LP, na jej treść składa się (skrótowe z konieczności) omówienie teoretycznych podstaw wszystkich chyba dziedzin geomatyki, które znajdują się w kręgu zainteresowania leśnictwa w Polsce, a więc:

- informacje podstawowe z zakresu geomatyki (w tym modele danych przestrzennych i układy współrzędnych geograficznych),

- wiedza na temat powstawania i budowy leśnej mapy numerycznej (w tym dane ewidencyjne i inne źródła danych dla SIP, baza opisowa, standard LMN i jej aktualizacja),

- analizy przestrzenne i metody prezentacji kartograficznej,

- wiedza z zakresu teledetekcji i fotogrametrii (w tym także o niewykorzystywanych jeszcze na większą skalę w praktyce Lasów Państwowych: skanowaniu lidarowym, zdjęciach mikrofalowych, zdjęciach niemetrycznych, kartowaniu mobilnym i zdjęciach hemisferycznych),

- systemy nawigacji satelitarnej,

- wykorzystywanie danych przestrzennych w różnych dziedzinach działalności leśnej (także w ochronie przyrody, edukacji przyrodniczo-leśnej i public relations).

Publikacja jest bogato ilustrowana, zawiera pokaźny spis związanej tematycznie literatury oraz indeks wyrazów kluczowych kojarzących się z zawartością treści.

Źródło:
http://www.geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka/nauka_public