Aktualności | 2011-03-04
Szkolenia z zakresu rozgraniczania nieruchomości w marcu i kwietniu

Szkolenia z zakresu rozgraniczania nieruchomości w marcu i kwietniu

- 23 marca 2011 r. w Jarosławiu,
- 19 kwietnia 2011 r. w Chorzowie.

W programie szkoleń znajdą się następujące zagadnienia:

- sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości (działek),
- pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego,
- rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
- rozgraniczenia przed sądem,
- wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów,
- rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi,
- omówienie konkretnych przykładów rozgraniczania nieruchomości,
- pytania, odpowiedzi, konsultacje, dyskusja.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia GIG będące świadectwem ukończenia szkolenia.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.gig.org.pl