Aktualności | 2011-02-28
Zielone inwestycje - wkrótce nabór wniosków

Zielone inwestycje - wkrótce nabór wniosków

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

O dotacje w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (fundusz klimatyczny GIS) oraz pożyczki w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych (środki NFOŚiGW) mogą ubiegać się podmioty zarządzające budynkami użyteczności publicznej. Minimalny wkład własny beneficjenta może wynieść tylko 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o minimalnym koszcie całkowitym 2 mln zł dla pojedynczych projektów i 5 mln w przypadku projektów grupowych.

Dofinansowanie może zostać udzielone na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jej zakres obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, a także systemów wentylacji i klimatyzacji. Dofinansowanie obejmuje także przygotowanie dokumentacji technicznej, wprowadzenie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz dodatkowo wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

www.nfosigw.gov.pl