Aktualności | 2011-02-24
Selektywna Zbiórka Odpadów - podsumowanie akcji

Selektywna Zbiórka Odpadów - podsumowanie akcji

W ciągu roku w stolicy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% odpadów to surowce wtórne. Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu jest przekonanie mieszkańców stolicy o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych. W ramach projektu w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy otrzymali również 10 tysięcy folderów informacyjnych na ten temat.

W konferencji wezmą udział reprezentanci fundacji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska oraz zagadnieniami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, przedstawiciele zarządu NFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, radni z dzielnic objętych projektem oraz pracownicy biur ochrony środowiska tych dzielnic

W programie konferencji przewidziano również podsumowanie konkursu edukacyjnego dla szkół podstawowych i prezentacja prac konkursowych