Aktualności | 2011-02-21
Ministerstwo Gospodarki podpisało umowę na dofinansowanie farmy wiatrowej w mazowieckim

Ministerstwo Gospodarki podpisało umowę na dofinansowanie farmy wiatrowej w mazowieckim

W ramach projektu postawione zostaną trzy elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6 MW w gminie Żuromin. Stronami umowy są Ministerstwo Gospodarki - instytucja pośrednicząca oraz firma Windenerg, Jar 3. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 42,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wynosi ponad 3 mln zł.

Źródło: www.wnp.pl