Aktualności | 2011-02-18
Polski patent zamiast skorupki

Polski patent zamiast skorupki

Waflowe skorupki są niskokaloryczne i mogą być przechowywane przez rok. Wzór połówki jajka został opatentowany w Polsce, ale też w całej Europie, a nawet w USA. Wafle w kształcie połówki jajka powinny pojawić się w sklepach przed świętami wielkanocnymi. Warto wspomnieć, że rocznie do Urzędu Patentowego wpływa prawie 3 tys. wniosków o udzielenie patentu, 770 zgłoszeń wzorów użytkowych i ok. 20 tys. wniosków o ochronę znaku towarowego. Urząd bada, czy zgłaszana rzecz jest nowa i ma poziom wynalazczy. Wafelkowe skorupki spełniły te wymagania.