Aktualności | 2011-02-18
Rekultywacja terenów popoligonowych

Rekultywacja terenów popoligonowych

Okonek, Wałcz, Borne Sulimowo – to nadleśnictwa, w których jest najwięcej powojennych pozostałości. Są bardzo niebezpieczne dla turystów, którzy - mimo ostrzeżeń – wchodzą do lasu.

Zakazy są łamane. Wiosną i latem w lesie mnóstwo jest spacerowiczów. Oprócz saperskiego oczyszczania terenów i rozbiórki oraz zabezpieczania obiektów po-wojskowych, w ramach projektu będą też realizowane zadania pro-przyrodnicze związane z przywróceniem na tych terenach zrównoważonej gospodarki leśnej.

Wiele działań będzie prowadzonych na terenach chronionych, objętych programem NATURA 2000. Znalezione w kasach zabytki archeologiczne będą przekazywane do muzeów.

Źródło: Polskie Radio Program 1