Aktualności | 2011-02-16
Sesja informacyjna LIFE+

Sesja informacyjna LIFE+

Informacje dotyczące zasad tegorocznego naboru wniosków będzie można uzyskać podczas Sesji Informacyjnej LIFE+, która odbędzie się 10 marca br. w Warszawie. Celem spotkania będzie zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z programem LIFE+ w kontekście zaproszenia do składania wniosków w 2011 r., pomoc w podjęciu decyzji o złożeniu wniosku, a także wskazanie istotnych zagadnień, które pozwolą na uniknięcie błędów występujących przy składaniu wniosków.

Źródło:
www.mos.gov.pl