Aktualności | 2011-02-15
150 mln euro na efektywność energetyczną

150 mln euro na efektywność energetyczną

Inicjatywa EBOR skierowana jest do małych i średnich firm, które chcą bardziej efektywnie i oszczędnie użytkować energię.

Do firmy, która chce zainwestować w nowoczesne technologie, obniżające wydatki na energię może trafić nawet do miliona euro – powiedział Peter Reiniger, dyrektor zarządzający EBOR. Fundusze te będą dystrybuowane przez lokalne banki i spółki leasingowe, biorące udział w programie PolSEFF. Ministerstwo Gospodarki popiera wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie emisyjności polskiej gospodarki i tym samym wzrost jej konkurencyjności. Ministerstwo Gospodarki przygotowało również ustawę o efektywności energetycznej, która wprowadza tzw. białe certyfikaty, potwierdzające przeprowadzenie działań energooszczędnych. Do ich posiadania zobowiązane będą firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło odbiorcom końcowym. Zdaniem Ewy Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce, realizacja unijnego celu zaoszczędzenia 20% energii pierwotnej do 2020 r. pozwoli całej UE wyemitować o 780 mln ton CO2 mniej i zaoszczędzić każdego roku ok. 100 mld euro.

Źródło:
www.mg.gov.pl